• Środki oddzielające

Smary i oddzielacze do odlewania ciśnieniowego

 

FC DETACH

Emulsje oddzielające i smarne do form na bazie mineralnej, półsyntetycznej i syntetycznej.

 

FC PLUNGER BLACK – WHITE

Smar w granulacie do tłoków maszyn odlewniczych z grafitem lub bez.

 

FC PLUNGER

Oleje smarne do tłoków na bazie syntetycznej, półsyntetycznej i mineralnej.

 

PLASCOTE GR

Smary do form, zatyczek, rdzeni. Stosowane przy uruchamianiu produkcji.

 

SAFE PLUS

Płyn hydrauliczny na bazie wody-glikolu